Skip to content

Workshops en stages

“Everyone has greatness in them! To bring it out, we just have to empower them.”

Trainen + Herstel = Growth Performance

Geert focust zich niet alleen op het uitvoeren van trainingen. Ook mindsetvoeding en herstel maken deel uit van zijn persoonlijke aanpak. Die holistische visie wil hij via workshops en sportstages tot bij elke sporter brengen.

Gold Mine Effect

Ik blijf me telkens bijscholen via internationale trainingen om met verrassende inzichten nieuwe workshops te ontwikkelen.

In combinatie met mijn passie en ervaring speel ik in op hedendaagse behoeftes en vragen van sporters. 

Workshops en gezamenlijke trainingsmomenten zijn daarenboven een heel interactieve manier om het groepsgevoel te versterken en tegelijk te werken aan die gezonde geest in dat gezonde lichaam. 

Like-minded atleten samen brengen zorgt voor een “Gold Mine Effect” met andere woorden we stimuleren elkaar om op een hoger niveau uit te komen. En dit op meer dan enkel conditioneel niveau. #Growthperformance

Workshops, (big) training days en sportstages